Su socialdemokratais nepakeliui ir buvusiam Jurbarko skyriaus pirmininkui

Straipsnis  1 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Nors rajono savivaldybės interneto svetainėje antradienį, balandžio 11 dieną, tarybos narys Kazimieras Šimkus vis dar įrašytas, kaip socialdemokratų partijos narys, politikas nebepriklauso nei tarybos socialdemokratų frakcijai, nei pačiai partijai. K. Šimkus patvirtino, kad prieš mėnesį išėjo iš partijos – pats išsibraukė ir partijos sąrašų ir apie tai viešai pranešė ataskaitiniame mero ir rajono tarybos susirinkime Veliuonoje.

 

„Atsibodo. Kiek gi gali mane stumdyti. Buvę partiečiai mane per visas partijos etikos komisijas perfiltravo“, - „Mūsų laikui“ antradienį, balandžio 11 dieną, sakė K. Šimkus, turėdamas omeny, kad jo veiksmus per praėjusius Seimo rinkimus svarstė net dvi socialdemokratų etikos ir procedūrų komisijos: vietinė Jurbarko skyriaus bei LSDP Vilniuje.

 

Vietiniai partiečiai apkaltino K. Šimkų, kad šis per Seimo rinkimus padėjo ne socialdemokratų iškeltam kandidatui į Seimą Broniui Paužai, o liberalų sąjūdžio atstovui Ričardui Juškai. Taip pat komisijos svarstė ir K. Šimkaus balsavimus rajono taryboje: partiečiams užkliuvo, kad socialdemokratas K. Šimkus taryboje balsuoja ne taip, kaip nutarta partijos frakcijoje.

 

K. Šimkus atmetė tokius kaltinimus, tikindamas, kad rezultatai rodo ką kita – tose apylinkėse, kurias jis kuravo per Seimo rinkimus, laimėjo B. Pauža, kad pastarajam kandidatui daug blogiau sekėsi tose apylinkėse, kurias kuravo K. Šimkaus elgesį apskundę partiečiai.

 

K.Šimkaus elgesį Seimo rinkimų metu LSDP Jurbarko skyriaus Etikos ir procedūrų komisija svarstė praėjusių metų rudenį, lapkričio 18 dieną, o 2016 metų gruodžio 17 dieną Lietuvos socialdemokratų partijos etikos ir procedūrų komisija. Nė viena komisija pažeidimų nerado.

 

Į LSDP etikos ir procedūrų komisiją svarstyti partiečio iš Jurbarko krašto Kazimiero Šimkaus vyko rajono savivaldybės tarybos narys Darius Virvilas, tarybos narė Ilona Pocienė, partijos Jurbarko skyriaus EiPK pirmininkė Danutė Kalinskienė. Vilniuje į LSDP etikos komisijos posėdį kviestas buvo G.Kasputis, D.Kalinskienė ir pats K. Šimkus. D. Virvilas ir I. Pocienė vyko patys.

 

Komisijos posėdžio išraše rašoma, kad kalbėjusieji pateikė informaciją, išreiškė savo nuomonę apie LSDP Jurbarko skyriaus frakcijos darbą savivaldybės taryboje, įvertinant K. Šimkaus veiklos aspektus. Išklausius suinteresuotas puses, nutarta bendru sutarimu, kad "nėra pagrindo keisti LSDP Jurbarko skyriaus EiPK-os posėdžio sprendimo ir palikti jį galiojančiu."

 

Jurbarko skyriaus minėtos komisijos nariai bendru sutarimu nutarė skundą atmesti, nes nepateikta konkrečios medžiagos, tvirtų įrodymų. Šios komisijos posėdyje dalyvavo ir klausimą svarstė Egidijus Petryla, Aušra Smirnovienė, Danutė Repševičienė, Danutė Kalinskienė, dalyvavo ir pats K. Šimkus.

 

Pagrindiniai komisijai pateikti priekaištai tokie, kad K. Šimkus aktyviai dalyvavo kandidato į Seimo narius liberalų sąjūdžio nario Ričardo Juškos rinkiminėje kampanijoje ir rinkimų štabo veikloje; kad tarybos posėdžiuose jis balsuoja kitaip nei kiti socialdemokratų frakcijos nariai.

 

Etikos ir procedūrų komisijos nariams užkliuvo, kad jie svarsto metų senumo medžiagą. „Kyla abejonių, kodėl tik dabar apie tai svarstome, kad tarybos nariai socialdemokratai seniai matė, kad K. Šimkus nebalsuoja taip, kaip nutarė frakcijos posėdyje, bet klausimą iškėlė tik dabar, kai artėja skyriasu rinkiminė konferencija. „Galima įtarti, kad prasidėjo nesąžinininga kova dėl valdžios“, - rašoma minėtos komisijos protokole.

 

Pats K. Šimkus šios komisijos posėdyje aiškino, kad prieš Seimo rinkimus turi priskirtas kuruojamas grupes. Paaiškino, kad jo kuruojamoje pusėje Tamošių, Gricių ir Armeniškių rinkimų apylinkėse laimėjo Jurbarko skyriaus iškeltas kandidatas į Seimą Bronius Pauža, kad daug blogesnė padėtis kitų bičiulių kuruojamose apylinkėse: D. Virvilo pusėje B. Pauža nelaimėjo; A. Pavalkio pusėje – nelaimėjo, Ilonos Pocienės pusėje – nelaimėjo, mieste nelaimėjo, todėl, tikino K. Šimkus, kaltinti vien K. Šimkų dėl rinkimų pralaimėjo būtų tikrai neetiška.

 

Skundą surašiusieji LSDP skyriaus nariai siūlė nedelsiant šalinti K. Šimkų iš partijos narių.

 

Daugiau informacijos rasite "Mūsų laikas" naujausiame numeryje.

 

Straipsnis  1 komentarų
Mūsų partneriai