Auditas: įsisenėjusios įmonės problemos iškilo į paviršių

Straipsnis  11 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Problemos buvo žinomos, bet nesprendžiamos. Plaukiama pasroviui, nesiimant reikalingų sprendimų. Tokios išvados peršasi po neseniai paviešintos audito ataskaitos. Rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba šiais metais atliko UAB „Jurbarko vandenys“ pastarųjų kelerių metų finansinės ir veiklos auditą. Savivaldybės kontrolierius Saulius Jakštys bendrovėje didelių pažeidimų nerado, bet iškėlė į paviršių įsisenėjusias jos problemas, kurių bendrovės vadovybė nesprendžia, o akcininkas, t. y. savivaldybė – nepakankamai kontroliuoja.

Atlikus UAB „Jurbarko vandenys“ ūkinės veiklos auditą nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu bendrovės finansinė būklė, palyginus su ankstesniais metais, ženkliai blogėjo. Per 2016 m. nuostolis siekia 169 tūkst. eurų. Prognozuojamas 2017 metų nuostolis gali viršyti 120 tūkst. eurų. Ir pabrėžiama, kad tai optimistinė prognozė. Pastebima, jog apie pusę patiriamų sąnaudų sudaro bendrovės darbuotojų algos, kurios kasmet augo, nes augo minimali mėnesio alga ir atitinkamai visi mokesčiai.

Ataskaitoje skelbiama, kad bendrovė patiria išlaidas, kurios nėra priskirtinos gamybinėms sąnaudoms ir tuo pačiu didėja paslaugų kainos. Apskaičiavus santykinius rodiklius, darytina išvada, kad bendrovės veiklos efektyvumas sparčiai mažėja ir esant minėtoms sąlygoms bendrovė gali susidurti su finansinėmis problemomis nebus pajėgi grąžinti praeitų laikotarpių susidariusių skolų, bei atsiskaityti su kreditoriais.

„Bendrovės būklė nėra kritinė, ir esant tokiomis aplinkybėmis vykdyti toliau savo veiklą gali. Tačiau neatlikus atitinkamų veiksmų,  sąnaudos tik didės o finansinė padėtis prastės“, – rašoma ataskaitoje. Kontrolieriaus tarnyba rekomenduoja kuo greičiau išspręsti bendrovės valdymo problemą, nes delsimas atneša ne tik nuostolius, bet ir žalą, kuri gali kilti dėl bendrovei būtinų technologinių procesų sutrikimų. Taip pat norint, kad bendrovės teikiamų paslaugų tarifai neišaugtų iki rekordinių aukštumų, reikia optimizuoti išlaidas bei suvaldyti tas sąnaudas, kurios didžia dalimi priklauso nuo bendrovės veiklos. Todėl reikia didesnės  akcininko (rajono savivaldybės, - aut. past.) išorinės kontrolės. Rekomenduojama peržiūrėti bendrovės valdymo struktūrą, optimizuojant darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į Jurbarko rajono ypatumus. Siūloma sumažinti darbuotojų skaičių, taip pat transporto,  ypač kuro, remonto išlaidas. Reikia sumažinti administravimo ir pardavimo sąnaudų dalį nuo visų išlaidų.  

Per mažos algos

Ataskaitoje išvardintos šios UAB „Jurbarko vandenys“ problemos. Pirmiausia darbuotojų darbo užmokestis yra mažas, todėl  ateityje ypač gali trūkti kvalifikuotų, motyvuotų ir atsakingų darbuotojų. „Jurbarko vandenyse“ 2017 metais dirbo 66 darbuotojai. Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis bendrovėje siekia 661 eurą („Sodros“ duomenimis), o panašiose Lietuvos bendrovėse dirbančiųjų atlyginimas vidutiniškai yra maždaug dviem šimtais didesnis.

Daugiau skaitykite vasario 23 dienos numeryje.

„Mūsų laiko“ naujausią laikraštį galite įsigyti paspaudę čia.

Straipsnis  11 komentarų
Mūsų partneriai