Mokytojo diena. Garbingiausi pripažinimo ženklai - trims direktorėms (visas apdovanotųjų sąrašas))

Straipsnis  26 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Pagerbta apie 30 rajono mokymo įstaigų pedagogų ir vadovų. Spalio 4-ą dieną Tarptautinės mokytojos dienos proga net trys direktorės pagerbtos ženklais „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“, o daugiau nei 20-ai pedagogų ir vadovų įteikti padėkos raštai.

 

Jurbarko rajono savivaldybės ženklai „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įteikti Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos direktorei Loretai Ševelienei – už nuoširdžią profesinę ir aktyvią visuomeninę veiklą Jurbarko krašte; Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorei Irenai Oičenkienei – už sėkmingą vadybinį darbą ir aktyvią veiklą Viešvilės miestelio bendruomenėje bei Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorei Irenai Bertulienei – už sėkmingą vadybinį darbą ir jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročių ugdymo skatinimą.

 

Tarptautinės mokytojo dienos proga Jurbarko rajono savivaldybės padėkos skirtos šiems asmenims - Viljamui Bakšiui, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriui, už profesionalią vadybinę veiklą; Rimai Balčiūnienei, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojai, už ilgametį nuoširdų darbą, aktyvią koncertinę veiklą; Remigijui Brazaičiui, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos kūno kultūros mokytojui, už aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą; Žanetai Gribauskienei, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogei, už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose eTwinning projektuose; Dalei Jonušauskienei, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai, už ilgametį kūrybingą darbą ir mokinių ruošimą rajoniniams konkursams; Danutei Kazakauskienei, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametį vadybinį darbą, didžiulį indėlį į mokyklos kultūros ir tradicijų kūrimą ir puoselėjimą; Kristinai Laurinaitei, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojai, už aktyvią visuomeninę veiklą, projektų rengimą ir įgyvendinimą; Jūratei Mickuvienei, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už nuoširdų ir profesionalų vadybinį ir pedagoginį darbą; Dainai Liorančienei, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos meninio ugdymo mokytojai, už kūrybiškumą puoselėjant vaikų etnokultūrinį ugdymą; Danutei Sabonaitienei, Viešvilės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, mokinių raiškaus žodžio puoselėjimą; Lilijai Stakauskienei, Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytojai, už ilgametį nuoširdų ir rūpestingą pedagoginį darbą, ugdant jaunąją kartą; Airinai Stasaitienei, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtojai, už inovatyvų kūrybišką darbą, olimpizmo ir sporto idėjų puoselėjimą.

 

Rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštus įteikė Dianai Joanai Aksamitauskienei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos matematikos mokytojai, už ilgametį profesionalų ir nuoširdų darbą; Danutei Aleksienei, Juodaičių pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai, už mokinių meninių gebėjimų ugdymą, kaitos procesų iniciavimą mokykloje;

 

Loretai Aniulienei, Eržvilko gimnazijos chemijos mokytojai, už inovatyvumą, netradicinių pamokų vedimą; Vidai Juzikienei, Jurbarkų darželio-mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už kūrybingą vadybinį ir pedagoginį darbą. Violetai Kubiliūtei-Piaseckienei, Eržvilko anglų kalbos mokytojai, už iniciatyvas ir novatoriškumą organizuojant ugdymo procesą; Vilmai Masaitienei, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, už nuoširdų darbą ir jaunosios kartos ugdymą; Gražinai Mikšienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos muzikos mokytojai, už ilgametį ir nuoširdų darbą, koncertinę veiklą gimnazijoje ir už jos ribų; Erikai Liutkevičienei, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos informacinių technologijų mokytojai, už jaunųjų programuotojų ugdymą, sėkmingą mokinių dalyvavimą Dr. Juozo Kazicko ir informacinių technologijų taikymo konkursuose ir aukštus mokinių pasiekimus;

 

Vidai Račkauskienei, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojai, už aktyvią koncertinę veiklą, puikius mokinių pasiekimus konkursuose; Nadezdai Tikhomirovai, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos anglų kalbos mokytojai, už kūrybišką ir inovatyvų darbą bei puikius anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatus; Elenai Zaksienei, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoją, už ilgametį ir nuoširdų darbą.

 

Straipsnis  26 komentarų
Mūsų partneriai