Mirė garsus kovotojas už Lietuvos laisvę Petras Gervylius

Straipsnis  3 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Šeštadienį, 26-ą dieną, mirė garsus jurbarkietis, Lietuvos patriotas, ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo pirmininkas, garbės pirmininkas, kovotojas už Lietuvos laisvę, šaulys, daugybę apdovanojimu pelnęs už savo darbus tėvynės labui, Petras Gervylius.

Petras Gervylius ne tik Jurbarko krašte, bet ir visoje Lietuvoje yra gerai žinomas kaip aktyvus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Jurbarko filialo narys, ilgametis pirmininkas, nuo pat 1988 metų, prasidėjus tautiniam atgimimui, įsijungęs į aktyvią veiklą. Jis itin daug nuveikė rūpindamasis žuvusiųjų už Lietuvos laisvę palaikų išaiškinimu, jų tinkamu palaidojimu ir įamžinimu. Kartu su savo bendraminčiais įamžino per pusšimtį partizanų žūties vietų, pasirūpino jų palaikų perlaidojimu Jurbarko miesto kapinėse. Jurbarko krašto muziejuje įsteigė tremties ir rezistencijos istorijos ekspoziciją. Ilgus metus P. Gervylius lankėsi visuose LPKTS renginiuose, sąskrydžiuose ar suvažiavimuose, aktyviai prisidėjo juos organizuojant. Nuo 1993 m. buvo Lietuvos Šaulių sąjungos narys.

  

Garsus kraštietis gimė 1925 m. balandžio 7 d. Mikutaičių k., Jurbarko valsčiuje. 1932-1939 m. mokėsi Žindaičių pradžios mokykloje, 1939-1944 m. - Jurbarko gimnazijoje. 1945 gruodžio 31 d. buvo suimtas už antitarybinę veiklą. Po trijų mėnesių žiauraus tardymo buvo perkeltas į Raseinių kalėjimą. Po pusės metų įvyko karinio tribunolo teismas, paskirta 10 m. lagerio. Iki 1954 m. kalėjo Pečioros lageriuose, kur atliko visą bausmę. Į Lietuvą sugrįžo 1954 m. rudenį.

1955-1957 m. dirbo Kauno chemijos ūkio Viešvilės punkte darbininku. Penkerius metus dirbo Kauno tranzito plukdymo kontoros Jurbarko ruožo sandėlio vedėju. Nuo 1961 iki 1982 m. - darbų vykdytoju Jurbarko tarpkolūkinės statybos organizacijoje. Iki išėjimo į pensiją, 1985 m., dirbo meistru Jurbarko buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Sugrįžęs į gimtinę sukūrė šeima, kartu su žmona Adele išaugino dukrą Jūratę.

 

Už nuopelnus Lietuvai jis pelnė daug padėkų, atminimo ir pagarbos ženklų, medalių. 1998 m. LR Prezidentas Valdas Adamkus jam įteikė IV laipsnio Vyčio kryžiaus ordiną ir kario-savanorio vardą, 1998 m. apdovanotas Garbės Šaulio ženklu, 1999 m. apdovanotas I laipsnio LPKTS žymeniu, 2003 m. -  Lietuvos savanorio medaliu, 2015 m. Lietuvos Šaulio aukso žvaigžde, 2017 m. jam įteiktas garbingiausias apdovanojimas TS-LKD Auksinis ženklas. Už nuopelnus Tauragės apskričiai ir Jurbarko kraštui įteikti Garbės ženklai. Nuo 1997 iki 2014 m. vadovavo LPKTS Jurbarko filialui, iki pat mirties buvo jo Garbės pirmininkas.

Petras Gervylius pašarvotas prie bažnyčios laidojimo namuose. Laidotuvės - 29 d. 11 val. senosiose Jurbarko kapinėse.

 

Straipsnis  3 komentarų
Mūsų partneriai