Komentaras. Kaip Saulius Lapėnas dėl milijono eurų važiavo į Kaliningradą

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Rajono vicemeras Saulius Lapėnas antradienį savo interneto svetainėje paskelbė savo komentarą, pavadinimu "Kaip aš dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą". Šiame komentare - apie projektą "Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija). Skelbiame S. Lapėno komentarą.

S. Lapėnas rašo:

"Jurbarko rajono savivaldybė, nuo 2013-ų metų tapo trijų paraiškų teikėja finansavimu gauti ir aktyvi dalyvė, įgyvendinat šiuos tris projektus:

„Infrastruktūros plėtra ir bendradarbiavimas sveikatingumo švietimo srityje“. Projekto partneriai – Nemano rajono savivaldybės administracija (Rusija) ir Giżycko rajono mokyklų ir švietimo institucijų valdymo įstaiga (Lenkijos Respublika). Projekto vertė – 2 971 432 eurų (pareiškėjo Jurbarko rajono savivaldybės indėlis – 104 096,25 eurų; Kaliningrado srities Nemano savivaldybės indėlis – 184 036,37 eurų ir Lenkijos Giżycko savivaldybės indėlis 9010,67 eurų).

„Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“. Jurbarko rajono savivaldybės partneris buvo Kaliningrado miesto savivaldybės a Bendra projekto vertė – 2 863 199 eurų.

„Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“. Jurbarko rajono savivaldybės partneris buvo Kaliningrado srities Nemano miesto savivaldybės a Bendra projekto vertė – 17 275 079 eurų (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos indėlis – 454 444 eurų ir Nemano savivaldybės indėlis – 8 680 579 eurų).

Štai su šiuo pastaruoju projektu ir iškilo sunkumai.

Kiek man žinoma iš susirašinėjimo su 2007–2013 m projektų koordinatoriais Lenkijoje (Lenkijos vystymosi ir finansų ministerija, Jungtinis techninis sekretoriatas), būtent jie ir nusprendė, kad Kaliningrado srities Nemano miesto savivaldybėje buvo netinkamai panaudotos ES lėšos ir pareikalavo iš mūsų jas sugražinti.

Kodėl to reikalaujama iš Jurbarko, o ne iš Nemano savivaldybės?

Todėl, kad Jurbarko rajono savivaldybė buvo paraiškos (finansavimui gauti) teikėja ir yra ES paramos gavėja. Visa atsakomybė už šio projekto įgyvendinimą ir tinkamą lėšų panaudojimo kontrolę, 2012 metais pasirašytoje partnerystės sutartyje, buvo numatyta Jurbarko rajono administracijos direktoriaus 2013 spalio 1 d. įsakymu sudarytai projekto valdymo grupei ir jos vadovui, todėl ES įgaliota institucija ir reikalauja skubiai „sugražinti“ netinkamai panaudotą paramą iš mūsų rajono savivaldybės biudžeto. Taigi, pagal šio projekto „žaidimo taisykles“, mūsų rajono gyventojams gali tekti sumokėti milijoną eurų už projekto valdymo grupės nekokybiškai atliktą darbą, kontroliuojant ir partnerio (Nemano) projekto dalies įgyvendinimą ir atsiskaitymus.

Nemano savivaldybė yra tik šio bendro projekto partneris, kuris taip pat neša atsakomybę. Bet, partneriui nesutikus sumokėti – yra galimybė kreiptis į teismą, tačiau kol jis priims nutartį, pinigus privalės sumokėti paramos gavėja – Jurbarko rajono savivaldybės administracija iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Mūsų rajono biudžetui tai būtų sunkiai pakeliamas smūgis, kuris neigiamai atsilieptų kitų suplanuotų projektų įgyvendinimui.

Todėl, šalia kitų forume svarstomų klausimų, tai buvo vienas iš svarbiausių mano tikslų – pabandyti ir rasti būdų kartu su Kaliningrado srities vadovų pagalba padaryti įtaką Nemano savivaldybės vadovams, kad kuo greičiau būtų pervesti pinigai Jurbarko rajono savivaldybei ir būtų įvykdytas Lenkijos finansų ir vystymosi ministerijos reikalavimas sugražinti beveik vieną milijoną eurų, kaip netinkamai panaudotas Europos Sąjungos lėšas.

Laibai tikiuosi, kad tiek mano pranešimas Kaliningrado forumo apvalaus stalo diskusijoje dėl šios problemos, tiek po to vykę neformalūs pokalbiai su Kaliningrado srities vyriausybės nare Ala Ivanova ir Lietuvos generaliniu konsulu Kaliningrado srityje Olegu Skinderskiu, padidins spaudimą Nemano savivaldybei įvykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytą partnerystės sutartį. Manau, kad ir Kaliningrado srities gubernatoriaus forume pademonstruotas suinteresuotumas tęsti Europos Sąjungos finansuojamą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarp pasienio regionų taip pat prisidės prie to, kad ši istorija baigtųsi pozityviai.

Šiuo metu vyksta susirašinėjimas ir aktyvus darbas, sprendžiant šią problemą. Aš manau, kad labai svarbu nuodugniai išnagrinėti šį atvejį, išsiaiškinti priežastis, kurios privedė prie tokios situacijos, kad išvengtume panašių atvejų pasikartojimo ateityje."

Visą vicemero komentarą galite skaityti S. Lapėno svetainėje.

Paskelbto komentaro kalba netaisyta.

Straipsnis  2 komentarų
Reklama: suzadetuviu ziedai
Mūsų partneriai