UAB „Presto durpės“ neatsisako ketinimų, nors tam nepritarta

Straipsnis  7 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

UAB „Presto durpės“ ir toliau siekia išgauti durpes Dainių miške ir yra pateikę Jurbarko rajono savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultyvavimo) projektą. Savivaldybė projektą atsisakė derinti, šiuo metu yra gautas bendrovės advokatų raštas „Dėl žemės gelmių naudojimo projekto derinimo”, kuriame išdėstomas ultimatyvus reikalavimas „įvertinti savo pozicijos nepagrįstumą ir suderinti žemės gelmių naudojimo projektą“.

UAB „Presto durpės“ neatsisako ketinimų išgauti durpes visiškai šalia Jurbarko miesto ir tuo tikslu iškirsti Dainių mišką, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre.

Šis miškas yra gausiai lankomas gyventojų ir tenkina visos visuomenės poreikius, turi ypatingą socialinę, ekologinę ir rekreacinę reikšmę. Šiaurinėje Jurbarko miesto teritorijoje, nutolusioje nuo minimos teritorijos 2,6 kilometrų, yra 81,0 ha ploto privačių gyvenamųjų namų kvartalas, kuriame yra įregistruota 395 žemės sklypai, kurių didžioji dalis užstatyta gyvenamaisiais namais. Iškirtus mišką ir pradėjus eksploatuoti durpes, ne tik Jurbarko ir aplinkinių vietovių gyventojai praras rekreacinę zoną, bet, esant šiaurės vakarų vėjui, durpių dalelės gali pasiekti šiaurinę Jurbarko miesto dalį, pakenkiant aplinkai ir žmonių sveikatai.

Be galimos žalos, dėl miško iškirtimo ir durpių išgavimo galimi ir kiti padariniai: Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultyvavimo) projekte numatyta toje vietoje, kurioje bus iškastos durpės, gali būti palikta šlapynė (būtent tokia sąvoka naudojama numatomos šio sklypo rekultivacijos aprašyme).

Dar 2013 metaisgyventojai, sužinoję apie UAB „Presto durpės“ pateiktą prašymą leisti miško žemę Dainių pelkėje paversti kitomis naudmenomis, įgyvendindami Vietos savivaldos įstatyme numatytą apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę, kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybę su prašymu įregistruoti gyventojų iniciatyvinę grupę dėl gyventojų apklausos paskelbimo.Gyventojų apklausoje 421 Jurbarkų seniūnijos gyventojas vienbalsiai nepritarė Dainių miško iškirtimui ir durpyno įrengimui. Pažymėtina, kad nebuvo nė vieno gyventojo, sutikusio su miško iškirtimu ir durpyno įrengimu. Dar daugiau, kiti 624 Jurbarko rajono gyventojai, gyvenantys ne apklausos teritorijoje, taip pat nepritarė miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir durpių karjero įrengimui, surinkdami parašus ir pateikdami juos savo atstovaujamajai institucijai – Tarybai.

Toks vieningas ir aiškus gyventojų nuomonės išreiškimas parodo, koks yra šio miško išsaugojimas svarbus Jurbarko bendruomenei. Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus dėl viešojo intereso objektų yra glaudžiai susijęs su teisinės valstybės, gero administravimo, skaidrumo principų įgyvendinimu. Daugeliui žmonių galimybė būti informuotiems, dalyvauti priimant sprendimus ir ginčyti juos nustatyta tvarka yra esminiai teisingumo klausimai.

Meras Skirmantas Mockevičius raštu, kuriame išsamiai aprašyta susiklosčiusi situacija nuo 2012 metų ir pateikti konkretūs faktai, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos komitetą, Vyriausybę, Aplinkos ministeriją, Jurbarko-Pagėgių rinkiminėje apygardoje rinktą Lietuvos Respublikos Seimo narį R. Jušką su prašymu „padėti išspręsti susidariusią problemą, atsižvelgiant į visuomenės ir savivaldybės institucijų nuomonę, susijusią su žemės gelmių naudojimu ir planavimu, ir apriboti UAB „Presto durpės“ galimybes neatsižvelgti ir nesiskaityti su vietos gyventojų ir savivaldybės viešu interesu“.

            „Esame nusiteikę iki galo ginti savivaldybės gyventojų apsisprendimą ir viešą interesą, net jei būtume įvelti į bylinėjimąsi teismuose“, – teigia Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Straipsnis  7 komentarų
Mūsų partneriai