Tęsiami savivaldybės veiksmai dėl Dainių miško išsaugojimo

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jurbarko rajono visuomenė 2018 m. kovo mėnesį buvo informuota, kad UAB „Presto durpės“ įgalioti atstovai pateikė Jurbarko rajono savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultivavimo) projektą, pagal kurį numatoma Dainių mišką iškirsti ir toje vietoje išgauti durpes.

Savivaldybei nesutikus derinti šio projekto, UAB „Presto durpės“ kreipėsi į teismą pateikdami skundą. Šiuo metu vyksta teisminis nagrinėjimas, kuriame savivaldybė siekia apginti viešąjį interesą.

Gavus Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultivavimo) projektą, Jurbarko rajono savivaldybės meras raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Ričardą Jušką, prašydamas Jurbarko rajono savivaldybei padėti išspręsti susidariusią problemą, atsižvelgiant  į visuomenės ir savivaldybės institucijų nuomonę, susijusią su žemės gelmių naudojimu ir planavimu, ir apriboti UAB „Presto durpės“ galimybes neatsižvelgti ir nesiskaityti su vietos gyventojų ir savivaldybės viešu interesu.

Atsižvelgiant į gautą Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto nuomonę, buvo kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą, prašant iš naujo įvertinti įmonės UAB „Presto durpės“ planuojamą vykdyti durpių gavybos veiklą aptariamame žemės sklype ir jos poveikį aplinkai, visuomenės sveikatai ir gerovei. Deja, Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad neturi pagrindo inicijuoti šių procedūrų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsakydama į mero pateiktą raštą, nurodė, kad savivaldybės administracija turėtų kreiptis dėl Dainių miško įtraukimo į valstybinės reikšmės miškų plotus.

Informuojame, kad savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų ir kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Valstybinę miškų urėdiją, siūlydama įtraukti į valstybinės reikšmės miškų plotus Dainių miško masyvą. Šiuo metu yra gauti šių institucijų suderinimai, ir rengiami dokumentai kreipimuisi į Aplinkos ministeriją.

Taip pat pažymime, kad Jurbarko rajono savivaldybė gavo iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos bendruomenes atstovaujančių pirmininkų ir seniūnaičių 2018 m. balandžio 9 d. pareiškimą, kuriame Jurbarkų seniūnijos bendruomenėms atstovaujantys pirmininkai ir seniūnaičiai reiškia kategorišką protestą ir dar kartą savo parašais pareiškia, kad gyventojų nuomonė nepasikeitė – jie nepritaria Dainių miško iškirtimui ir durpyno eksploatavimui. Kartu su pareiškimu buvo pateiki gyventojų, kurie nepritaria Dainių miško iškirtimui ir durpyno eksploatavimui, parašai, iš viso – 385.

Tokie bendruomenės veiksmai dar kartą parodo, kad Dainių miškas yra reikšmingas, reikalingas ir vertingas Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenei bei išreiškia gyventojų ir savivaldybės interesą išsaugoti šį mišką.

Savivaldybė ir toliau nuosekliai laikosi pozicijos dėl Dainių miško išsaugojimo, šiam tikslui pasiekti imasi visų galimų priemonių ir visuomenę informuos apie savivaldybės veiksmus bei kitų institucijų sprendimus, susijusius su Dainių mišku.

Straipsnis  2 komentarų
Mūsų partneriai