Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl banko paskolos.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo.

6. Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo.

7. Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų Technologijų ir verslo mokyklai nustatymo.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

11. Dėl pritarimo vaikų dienos centrų projektams.

12. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo.

13. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo.

14. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje patvirtinimo.

15. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo.

16. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo.

17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.

18.Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo.

19. Dėl pritarimo projektui „Senoviško fotografo kiemo kūrimas Veliuonoje“.

20. Dėl pritarimo projektui „Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašte. Atrask miniatiūrą Smalininkuose“.

21. Dėl pritarimo projektui „Raudonės pilies bokšto įveiklinimas“.

22. Dėl pritarimo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumas, ugdymas“.

23. Dėl pritarimo projektui „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“.

24. Dėl pritarimo projektui „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo tinklo sukūrimas“.

25.Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“.

26 Dėl pritarimo projektui „Bitininkystės mokyklos kūrimas“.

27. Dėl pritarimo projektui „Vaikų ir jaunimo užimtumo erdvė“.

28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl pritarimo Jurbarko miesto seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planui.

31. Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveiktos priežiūros centrui.

32. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai