Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kovo 29 dienos posėdžio darbotvarkė.

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
 5. Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“.
 6. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“.
 7. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“.
 8. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“. Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2017 metų veiklos ataskaitos.
 9. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2017 metų veiklos ataskaitos.
 10. Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 12. Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
 17. Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose.
 18. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 19. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių bei mokinių klasių skaičiaus ir  jų darbo laiko nustatymo.
 20. Dėl Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams.
 23. Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu.
 24. Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 25. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 28. Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaitoms.
 29. Dėl gatvių pavadinimų keitimo Smalininkų seniūnijoje.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos.
 31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano tvirtinimo.
 32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
 33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo.
 34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 35. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 36. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. 
 37. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 38. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.
 39. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko švietimo centrui.
 40. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo.
 41. Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m., nuomos.
 42. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 43. Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo.
 44. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 45. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo.
 47. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 48. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 49. Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas.

Savivaldybės meras                                                                            Skirmantas Mockevičius

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: suzadetuviu ziedai

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga  0

Kviečiame siūlyti pretendentus Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos 2018“

Kviečiame siūlyti pretendentus Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos 2018“  0

Dėl išmokos vaikui pasikeitimų

Dėl išmokos vaikui pasikeitimų  0

Bus surenkamos KALĖDINĖS EGLUTĖS

Bus surenkamos KALĖDINĖS EGLUTĖS  0

Kviečiame siūlyti pretendentus Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos 2018“

Kviečiame siūlyti pretendentus Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos 2018“  1

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga  2

Jurbarko miesto seniūno Romualdo Kuro sveikinimas

Jurbarko miesto seniūno Romualdo Kuro sveikinimas  0

Pakeistos Smalininkų miesto teritorijos ribos

Pakeistos Smalininkų miesto teritorijos ribos  1

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkė  0

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  1

Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre

Atvirų durų diena Jurbarko kultūros centre  0

Savivaldybė darys viską, kad pašto paslaugos Girdžiuose būtų teikiamos

Savivaldybė darys viską, kad pašto paslaugos Girdžiuose būtų teikiamos  1

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga  0

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos (vėjo jėgainių statyba)

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos (vėjo jėgainių statyba)  0

Paskelbti konkursai direktorių pareigoms užimti

Paskelbti konkursai direktorių pareigoms užimti  0

Gruodžio 7 d. – vietos bendruomenių vakaras Raudonėje

Gruodžio 7 d. – vietos bendruomenių vakaras Raudonėje  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos kariuomenės dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos kariuomenės dienos proga  1

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkė  0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu  0

Organizuojamas pasitarimas dėl Girdžių pašto skyriaus

Organizuojamas pasitarimas dėl Girdžių pašto skyriaus  0

Mūsų partneriai