Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2017 metų veiklos ataskaitos.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl pritarimo projektui „Verslo paramos paslaugų plėtra, siekiant verslumo augimo pasienio savivaldybėse“.

7. Dėl investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ patvirtinimo ir finansavimo būdo pasirinkimo.

8. Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos teritorine ligonių kasa pratęsimo.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos buveinės nustatymo. 

11. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai.

12. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų.

13. Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų turtą.

14. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai.

15. Dėl sutikimo naudoti turtą įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-95 „Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo.

18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo.

19. Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.

20. Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai.

21. Dėl šaudyklos, esančios Stoties g., Smalininkų m., Jurbarko r. sav., pripažinimo netinkama (negalima) naudoti, jos nurašymo ir likvidavimo.

22. Dėl keleivių vežimo autobusais ir maršrutiniais taksi vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo. 

23. Dėl keleivių vežimo maršrutiniu taksi vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusu maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas.

24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

25. Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos direktoriaus Vytauto Stapono atleidimo iš pareigų.

26. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei išdavimo.

27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo.

28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo.

34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai