Informacija kiaulių laikytojams

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius informuoja, kad nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. priimamos paraiškos kompensacijai už paskerstas kiaules gauti. Kompensacijos suma – 100 eurų už kiekvieną paskerstą kiaulę. Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 1 d.Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. priimamos paraiškos pagalbai už įsigytus ūkinius gyvūnus. Kompensuojama 90 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 eurų vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų. Paaiškėjus, jog bendrai pateiktų paraiškų ir prašoma paramos suma viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, bet ne daugiau kaip 40 proc. Skirtumas atsiradęs dėl lėšų sumažinimo nebus kompensuojamas. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 15 d.

Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. priimamos paraiškos kompensacijoms įsigijusiems biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones. Kompensuojama 90 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 eurų vienam pareiškėjui. Kompensuojama už šias biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones: tvorą, skirtą kiaulių laikymo vietai aptverti; vartus, skirtus patekti į kiaulių laikymo vietą; langus, skirtus kiaulių laikymo patalpai; pašarų terminio apdorojimo įrangą; dezinfekcinius barjerus asmenims ir (ar) transporto priemonėms; dezinfekcinius purkštuvus; plovimo, valymo, dezinfekcijos įrangą ir priemones; konteinerius, skirtus laikyti gaišenoms; priemones nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų; asmens higienos priemones (vienkartinius ar daugkartinio naudojimo darbo rūbus ir avalynę) ir kt.; asmenų persirengimo patalpų įrangą (dušus, rūbų spintas, skalbyklų įrangą). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 15 d.    

Šiuo metu paraiškos priimamos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 413 ir 414 kabinetuose, o nuo 2018 m. rugsėjo 12 d. numatome, kad paraiškas bus galima pateikti ir seniūnijose dirbantiems  žemės ūkio specialistams.  

Daugiau informacijos teikia Danutė Naujokienė (tel. 8 447 70 206), Vijoleta Tamulytė (tel. 8 447 70 207).

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai