Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų eismo tvarkaraščio 2018 m. lapkričio 1 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ EISMO TVARKARAŠČIO 2018 M. LAPKRIČIO 1 D.

2018 m. spalio 24 d. Nr. O1-1134

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Jurbarko rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutų eismo tvarkaraštį 2018 m. lapkričio 1 d. (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1 punktu patvirtinto eismo tvarkaraščio privalo laikytis uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas, 2018 m. lapkričio 1 d. veždamas keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais.

3. Į p a r e i g o j u Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus apie šiame įsakyme nurodytus vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimus informuoti seniūnijos gyventojus seniūnijų skelbimų lentose.

4. Pavedu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui:

4.1. supažindinti su šiuo įsakymu uždarąją akcinę bendrovę Jurbarko autobusų parką;

4.2. supažindinti su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemoje seniūnus;

4.3. paskelbti šį įsakymą rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ EISMO TVARKARAŠTIS 2018 M. LAPKRIČIO 1 D.

Jurbarkas–Stakiai per Vadžgirį             6.20 val., 13.15 val.

Jurbarkas–Raseiniai per Šimkaičius     6.45 val., 12.20 val.

Jurbarkas–Mosteikiai per Eržvilką     6.40 val., 13.50 val.

Seredžius–Juodaičiai             13.10 val.

Veliuona–Juodaičiai–Seredžius        15.59 val.

Seredžius–Vosbutai             8.00 val.

Seredžius–Klausučiai–Vosbutai        12.00 val.

Nr. 2 miesto maršrutas              nuo 10.10 val. iki 16.30 val.

Kalnėnų kapinės (iš miesto stotelės)       10.11, 11.10, 12.08, 13.44, 15.33 val.

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai