Baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas

   
Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas), projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 finansuojamą  pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“.

Projekto tikslas: prisidėti prie darnios teritorijų plėtros įgyvendinimo ir kokybiškos gyvenamosios aplinkos gerinimo Jurbarko mieste. Uždavinys: gyvenamosios aplinkos gerinimas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, esančiame tarp Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto Didžiojo gatvių.

Projekto rezultatas: gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorijos, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis kompleksinis sutvarkymas. Atlikti šie darbai: praplatinti įvažiavimai į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėstos automobilių parkavimo aikštelės, įrengtos neįgaliesiems skirtos automobilių stovėjimo vietos, rekonstruoti pėsčiųjų takai (šaligatviai), įrengtos vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikštelės, teritorija papildomai apželdinta, įrengti gėlynai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi.

Projekto vertė 364031,13 Eur: ES fondų lėšos 309426,46 Eur, LR valstybės biudžeto lėšos 27302,33 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 27302,34 Eur.

Rangos darbų vykdytojas UAB „Jurmelsta“, techninę priežiūrą atliko UAB „Prie Lėvens“.

Šiuo metu rengiami statybos darbų užbaigimo dokumentai. Projekto veiklų pabaiga 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Parengė:Investicijų ir strateginio planavimo sk. vyr. specialistėIlma Muraškaitė

 www.esinvesticijos.lt Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai