Žemės mokesčio lengvata: rajono politikai geri pabuvo tik mėnesį (VIDEO)

Straipsnis  1 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jei sprendimai būtų priimami privačiame versle taip, kaip atsainiai, neįsigilinant rajono taryboje, verslas bankrutuotų. 313 rajono ūkininkų, įregistruotų pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, 50 proc. žemės mokesčio lengvata galėjo džiaugtis tik mėnesį. Rugpjūčio mėnesį rajono savivaldybė tokiai lengvatai pritarė ir patvirtino, o jau po mėnesio panaikino ir priėmė naują. Rajono rugsėjo 27 dienos tarybos posėdyje tarybos narių daugumos balsais nuspręsta skirti 15 proc., žemės mokesčio lengvatą visiems žemės ūkio paskirties žemės savininkams, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba tą žemę patys, ar tik nuomoja.

 

Naujausias sprendimas skamba maždaug taip. Atsižvelgiant į meteorologinių reiškinių padarytą žalą žemės ūkio sektoriui, ir į 2018 m. rugpjūčio 9 d. Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos bei 2018 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Žemės ūkio rūmų Jurbarko rajono savivaldos organizatoriaus prašymus, Jurbarko rajono savivaldybės taryba nusprendė sumažinti 15 procentų 2018 metų žemės mokestį žemės savininkams Jurbarko rajono savivaldybėje už žemės ūkio paskirties sklypus (išskyrus tam tikrus mėgėjų sodų žemės sklypus) bei nustatant, kad ši žemės mokesčio lengvata netaikoma už apleistas žemės ūkio naudmenas.

Svarstant tą patį žemės mokesčio lengvatų klausimą rugpjūčio 30 dienos posėdyje tarybos narių dauguma apsisprendė ir balsavo už štai taip skambantį sprendimą. Siekdama palengvinti žemės ūkio subjektų, deklaravusių žemės ūkio pasėlius Jurbarko rajone, patirtus nuostolius, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ė sumažinti 50 procentų 2018 metų žemės mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims, įregistruotiems pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. bei įregistravusiems žemės ūkio valdą žemės ūkio ir kaimo verslo registre, už žemės sklypus, esančius Jurbarko rajone.

 

Apskundė dėl diskriminacijos

Rajono tarybai prie žemės mokesčio lengvatų klausimo grįžti rugsėjį, po mėnesio, reikėjo po to, kai rajono savivaldybė gavo Lietuvos žemės ūkio rūmų Jurbarko rajono savivaldos organizacijos raštą, kuriuo išdėstyta, kad rugpjūčio 30 dieną priimtas sprendimas yra diskriminacinio pobūdžio, nes neatsižvelgiama į mažus, iki 10 hektarų turinčius žemės sklypus. Pagal ankstesnį sprendimą atitinkančių žmonių, PVM mokėtojų , skaičius yra 313, o smulkiųjų žemės savininkų yra 2,5 tūkst. Aiškinama, kad tarybos nariai savo sprendimu nuskriaudė mažuosius ūkininkus.

 

Visą straipsnį rasite naujame "Mūsų laikas" laikraštyje

Arba el. "Mūsų laikas" laikraščio versijoje.

 

Video: R. Jovarauskas pasipiktino

Straipsnis  1 komentarų
Mūsų partneriai