Ūkininkų šventėje pagerbs ir nusipelniusius Jurbarko kraštui asmenis

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Per tradicinę rajono ūkininkų šventę, kuri įvyks Jurbarko kultūros centre lapkričio 25 dieną, bus apdovanoti ne tik "Metų ūkio" konkurso nugalėtojai, bet ir už nuopelnus Jurbarko kraštui nusipelnę asmenys. Jubarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija  lapkričio 15 dieną apsvarstė du gautus teikimus apdovanoti savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.

Bendru sutarimu komisija pritarė, kad šiuo garbingu apdovanojimu būtų įvertinti ilgametis Žindaičių krašto agronomas Stanislovas Žilinskas ir Pašaltuonio  krašto ūkininkas Antanas Jackis. Apdovanoti  šiuos  žmones pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Antanina Tunaitienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko skyriaus konsultavimo biuro vadovė Kristina Gakienė, seniūnijų seniūnai, bendruomenių atstovai.

Ilgamečiam Žindaičių krašto agronomui Stanislovui Žilinskui šiais metais sukanka 80 metų. Jurbarko rajone jis gyvena ir dirba nuo 1963 metų. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę,  Stanislovas Žilinskas pradėjo ūkininkauti. Savarankiškai dirbdamas mėgiamą agronomo darbą ir ūkininkaudamas savo žemėse Stanislovas Žilinskas visada buvo pareigingas, sąžiningas, kruopštus specialistas. Turėdamas didelę agronomo patirtį noriai teikė konsultacijas aplinkinių ūkių ūkininkams. Per ilgus darbo ir savarankiško ūkininkavimo metus Stanislovas ne kartą buvo apdovanotas, kelerius metus jis užėmė prizines vietas Jurbarko rajono „Metų ūkio“ konkursuose. Baigęs ūkininkavimą, patyręs agronomas Stanislovas Žilinskas tęsė savo veiklą mokslo srityje – savo žemėse Žindaičiuose įrengė 54 bandomuosius sklypelius, kuriuose augina įvairias augalų rūšis ir jas stebi. Savo bandymų rezultatais, pastebėjimais dalinasi su šalies ūkininkais. Daugelį metų Stanislovas Žilinskas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 2003 m. jis daug prisidėjo kuriant Žindaičių kaimo bendruomenę, buvo išrinktas jos pirmininku. Tai buvo viena iš pirmųjų kaimo bendruomenių rajone. Kelerius metus buvo renkamas į Jurbarko kredito unijos Valdybą.

Pašaltuonio ūkininkas Antanas Jackis kartu su sūnumis sėkmingai ūkininkauja, taip pat  užsiima gyvulininkyste. Jis laiko apie 360 galvijų, iš jų 140 melžiamų karvių. Savo ūkyje Antanas Jackis pirmasis Jurbarko rajone pradėjo melžti karves robotais, sėkmingai investuodamas į pažangų  ūkininkavimą. Tiek eidamas kolūkio agronomo pareigas, tiek dirbdamas savo ūkyje, Antanas Jackis  buvo ir yra pareigingas, sąžiningas, geranoriškai padeda kaimynams ir kitiems kaimo gyventojams savo žiniomis ir technika. Jis aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Jurbarko kredito unijos paskolų komiteto narys, dalyvauja Pašaltuonio kaimo bendruomenėje „Šaltuonėlė“. Antanas Jackis nemažai prisidėjo vykdant bendruomenės patalpų remontą, taip pat tvarkant bažnyčios aplinką, atliekant koplytėlės remontą. Meilę žemei, žemdirbiškoms profesijoms Antanas Jackis įskiepijo ir savo sūnums, kurie taip pat ūkininkauja.

Rajono savivaldybės inf.

 

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai