Mokyklų likimus ir tinklo pertvarkos planus koreguoja skaičiai

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Švietimo politikos formuotojų parengtą ir politikų patvirtiną mokyklos tinklo pertvarką koreguoja realybė, kuri gerokai skaudesnė nei manyta.

 

Jei pagal 2016 metais patvirtintą Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą planuota Raudonės pagrindinę mokyklą reorganizuoti į daugiafunkcį centrą ar prijungti prie gimnazijos kaip skyrių, nuo 2018 metų rugpjūčio 31 dienos jos visai neliks. Ji likviduojama. Mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimus rajono savivaldybės tarybos nariams pristatė rajono švietimo politikos formuotojai. Tarybos nariai sausio 25 dienos tarybos posėdyje balsavo už pakoreguotą mokyklų tinklo pertvarkos planą.

 

Priminsime, kad Mokyklų tinklo pertvarka vykdoma, vadovaujantis Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų planu, kurį Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino 2016 m. kovo 31 d. Patvirtinto Siūlymų plano terminus ir veiklas sparčiai keitė didelis mokinių skaičiaus mažėjimas bei tėvų noras savo vaikams suteikti geresnes mokymo sąlygas atskirose (nejungtinėse) klasėse.

 

Raudonės pagrindinė mokykla likviduojama, nes, apklausus tėvus, paaiškėjo, kad šią įstaigą nuo rugsėjo 1 dienos lankytų tik šeši mokiniai. Kitas pasikeitimas – su Vadžgirio pagrindine mokykla. Jeigu ankstesniame pertvarkos plane ši mokykla taip pat turėjo persitvarkyti į daugiafunkcį centrą, tai nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos ši mokykla veiks kaip Eržvilko gimnazijos skyrius. Tvirtinama, kad šiam žingsniui mokyklos bendruomenė psichologiškai pasiruošusi.

Dar vienas pasikeitimas, susijęs su Juodaičių pagrindinės mokykla, ir kurio išprašė šios mokyklos bendruomenė. Šios mokyklos moksleivių tėvai išsiprašė, kad prie Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos Juodaičių pagrindinė mokykla būtų prijungta ne šiais metais, kaip planuota, o kitais, 2019 metais. Švietimo politikos formuotojams neramu, kad su šia mokykla neatsitiktų, kaip su Raudonės pagrindine. Pastarosios bendruomenės nariai, tėvai taip pat pageidavo, kad mokykla išliktų, bet kai reikėjo atsakyti, ar ves į ją savo vaikus – paaiškėjo, kad ruošiasi vežti į kitas mokyklas.

Dar vienas didesnis plano pakoregavimas – teatro skyrius A. Sodeikos meno mokykloje. Šis skyrius atsiras keleriais metais nei planuota. Nuo 2020-ųjų. Argumentai – reikia pirmiausiai sutvarkyti mokyklos aktų salę, kad būtų tinkamos sąlygos mokyti. Be to, Jurbarko kultūros centras turi stiprius režisierius, kurie surenka grupes ir paruošia gerus aktorius.

 

Yra ir kiti pasikeitimai, kurie siūlymu plane nebuvo planuoti bet įvyko. Jau dabar Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija neturi Gausantiškių skyriaus, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyriuje nevykdoma pagrindinio ugdymo programa, Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje nesimoko pradinukai, anksčiau negu planuota nekomplektuota IX klasė Vadžgirio pagrindinėje mokykloje.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal numatytą planą nekomplektuotos devintos klasės Jurbarko Naujamiesčio, Jurbarko Vytauto Didžiojo, Raudonės ir Vadžgirio pagrindinėse mokyklose. Taip pat nesuformuota devinta klasė Juodaičių pagrindinėje mokykloje. Buvę aštuntos klasės mokiniai išvyko mokytis į kitas mokyklas.

 

Skaičiai

Jei 2015 metų rugsėjo 1 dieną rajono mokinių skaičius buvo 3266, tai prognozuojama, kad 2020 metų rugsėjo 1-ąją bus bent 400 mažiau, 2863.

 

 

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai