Kultūros ministerija apdovanojo geriausius 2016 metų kultūros centrus (Jurbarko krašto kultūros centrų tarp jų nėra)

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, atsižvelgusi į vertinimo komisijos išvadas ir pasiūlymus, paskyrė Kultūros ministerijos premijas geriausiems 2016 metų kultūros centrams. Šiame sąraše penkių Jurbarko krašto kultūros centrų nėra. Kultūros sklaida ir puoselėjimu Jurbarko rajone užsiima penki kultūros centrai – Jurbarko, Eržvilko, Klausučių, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto ir Veliuonos. Vienintelis Jurbarko kultūros centras 2009 m. yra pelnęs „Geriausio kultūros centro" vardą (aukščiausias apdovanojimas) už paskutinių 5 metų veiklą.

Aukščiausia kategorija įvertintas ir geriausiu 2016 m. kultūros centru pripažintas Utenos kultūros centras. Moderniame, tautines ir vietos tradicijas puoselėjančiame kultūros centre organizuojama nuolatinė profesionalaus meno sklaida, užtikrinamas bendruomenės laisvalaikio užimtumas.

Šiuo metu Utenos kultūros centre veikia net 34 mėgėjų meno kolektyvai. Darbuotojai kasmet veda per 50 edukacinių programų, kuriose dalyvauja apie 1 500 žmonių. Taip pat organizuojami valstybinių švenčių ir atmintinių dienų bei Pasaulinės kultūros dienos minėjimai, tarptautiniai chorų ir vaikų tautinių šokių festivaliai, Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos, kaimo kapelų, liaudies muzikantų, teatro ir poezijos šventes ir kiti projektai.

Pirmoje kategorijoje geriausiu 2016 m. centru pripažintas Rietavo savivaldybės kultūros centras, kuriame nuolat puoselėjama etninė kultūra ir užtikrinamas tradicijų tęstinumas. Daug dėmesio šiame kultūros centre skiriama vaikų ir jaunimo užimtumui, meniniam ugdymui, profesionalaus meno sklaidai. Įstaigoje veikia 10 meno kolektyvų, kurie kasmet kuria naujas, novatoriškas programas, su jomis dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose ir festivaliuose. Centre per metus organizuojama per 120 renginių, kuriuose apsilanko apie 27 000 lankytojų.

Antroje kategorijoje geriausio kultūros centro vardą pelnė Klaipėdos rajono Priekulės kultūros centras, kuriame sėkmingai plėtojama kūrybinė veikla, rengiamos tradicinės šventės, aktyviai dalyvaujant Lietuvos kultūros judėjime. Centre nuolat veikia per 10 įvairaus meninio lygio kolektyvų: Agluonėnų klojimo teatras, folkloro ansambliai „Agluona“ ir „Vėlingis“, vyresniųjų šokių grupė „Gintaras“, „Bengelių“ kapela, moterų vokaliniai ansambliai „Žvejytės“ ir „Smiltė“, Ernsto Vicherto mėgėjų teatras, vaikų ir jaunimo dainavimo studijos, vaikų teatras, muzikos ir šokių grupės. Centro kūrybinei veiklai didžiulę įtaką daro vietos geografinis, istorinis ir kultūrinis paveldas. Šis centras siekia tapti ryškiu ir kūrybišku kultūros vertybių skleidėju, užtikrinančiu Mažosios Lietuvos tradicijų tęstinumą.

Kultūros ministerijos premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius šių įstaigų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos kasmet įvertinus savivaldybių kultūros centrų paskutiniųjų penkerių metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą, ugdant ir tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius bei organizuojant profesionalaus meno sklaidą. 

Apie Jurbarko kultūros centrą

Jurbarko kultūros namai įsteigti 1946 metais. Plečiantis kultūrinei veiklai rajone, senųjų kultūros namų patalpos darėsi per ankštos repeticijoms bei renginiams. Naujasis (dabartinis) kultūros namų pastatas atiduotas eksploatuoti 1979 metais.Jurbarko rajono tarybos 2001 m. sprendimu buvo pertvarkytas rajono kultūros įstaigų tinklas. 2002 m. Jurbarko kultūros rūmų pavadinimas pakeistas į Jurbarko kultūros centrą. Nuo 2004 m. įsteigti Jurbarko kultūros centro filialai, t.y., prijungtos 25 rajono kultūros įstaigos ­­– 9 kultūros centrai ir 16 bendruomenės namų. 2010 m. Jurbarko kultūros centras reorganizuotas padalijimo būdu į 5 juridinius asmenis – kultūros centrus. Po šio struktūros pakeitimo Jurbarko kultūros centrui priklauso 3 skyriai (Girdžiai, Skirsnemunė, Žindaičiai). Jurbarko kultūros centras nuo 2005 m. – Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys.

Priminsime, kad 2009 m. Jurbarko kultūros centras pelnė „Geriausio kultūros centro" vardą (aukščiausias apdovanojimas) už paskutinių 5 metų veiklą.

Dabartis

Jurbarko kultūros centro veikla susideda iš: mėgėjų meno kolektyvų kuravimo, įvairaus pobūdžio projektų įgyvendinimo (festivaliai, parodos, koncertai ir kitokie pasirodymai); kūrybiškų bei inovatyvių idėjų realizavimo, bendradarbiavimo su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis.Padedame mėgėjų meno studijoms realizuoti idėjas, prisidedame prie spektaklių, parodų, koncertų rengimo darbų. Esame atsakingi už mūsų kultūros centre susikūrusių meno kolektyvų veiklos, bei profesionalaus meno sklaidą plačiajai visuomenei. Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą (įvertinant jų meninį lygį) Jurbarko kultūros centre yra 4 (aukščiausio meninio lygio) I kategorijos kolektyvai, 5 II kategorijos kolektyvai, 2 III kategorijos kolektyvas, 1 IV kategorijos kolektyvas. Kultūros centras yra pagrindinis kalendorinių, valstybinių švenčių ir atmintinų datų bei kitų miesto švenčių organizatorius.

Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

• sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;

• skatina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių atsiradimą ir sudaro sąlygas jų veiklai;

• rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

• organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;

• organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;• rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

• kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

• organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;• sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

• tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;• bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis, bendruomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

• kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais.

Jurbarko kultūros centre dirba kompetentingi, kultūrai atsidavę, besistengiantys neprarasti optimizmo žmonės. Per daugelį metų susiformavo patyrusių specialistų komanda, kuri jaučia, kad jų darbas reikalingas miesto bendruomenei ir nuolat ieško naujų galimybių.

Straipsnis  0 komentarų
Mūsų partneriai