Keis „amžinuosius“ rajono mokyklų direktorius

Straipsnis  13 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Permainos neišvengiamai ateina ir į rajono mokyklas. Nuo sausio 1 dienos įsigaliojęs švietimo įstaigų direktorių kadencijų įstatymas pirmiausia palies tuos rajono ugdymo įstaigų vadovus, kurie direktoriaus pareigas toje pačioje įstaigoje eina bene ilgiausiai.  Rajono savivaldybės tarybos nariai gegužės 30 dienos tarybos posėdyje vienbalsiai pritarė ir suteikė įgaliojimus rajono merui organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti, sudaryti ir patvirtinti pretendentų atrankos komisijas ir atlikti visus veiksmus, susijusius su konkursų organizavimu. Su šiuo įstatymu susijusias permainas pirmiausia pajus trijų rajono mokyklų vadovai, kaip tai numato teisės aktai.

Nauji konkursai direktoriaus pareigoms užimti bus skelbiami trijose mokyklose. Kaip viename iš komiteto posėdžių sakė rajono meras Skirmantas Mockevičius, konkursai pirmiausia vyks „Ąžuoliuko“ mokykloje, Juodaičių pagrindinėje bei Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokyklose, argumentuojant, kad šių vadovų kadencijos rajone truko bene ilgiausiai – 30 ir daugiau metų.  

Tarybos posėdyje visi tarybos nariai balsavo „už“ įgaliojimus merui skelbti konkursus, bet svarstant šį klausimą komitetuose, nuomonių būta įvairių. Kai kurie rajono tarybos nariai dėl kai kurių mokyklų  neslėpė abejonių. Anot jų, ar verta skelbti konkursą Juodaičių pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 40 mokinių, kurių pusė atvažiuoja iš Ariogalos.

Konkursai bus organizuojami likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos arba nedelsiant, kai švietimo įstaigos vadovo pareigybė įsteigiama, pareigybė tampa laisva ar jei iš anksto žinoma, kad pareigybė bus laisva. Kaip žinia, švietimo įstaigų vadovai nuo šiol skiriami penkerių metų kadencijai.

Dauguma direktorių – „atėję visiems laikams“

Kaip „Mūsų laiką“ informavo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Genovaitė Grigucevičienė, iš viso rajone ugdymo įstaigų direktorių yra 18, iš kurių vienas vadovauja lopšeliui-darželiui, vienas – darželiui-mokyklai, vienas – meno mokyklai.

G. Grigucevičienės duomenimis, 30 ir daugiau metų tai pačiai mokymo įstaigai vadovauja trys direktoriai. Tai „Ąžuoliuko“ mokyklos, Juodaičių pagrindinės mokyklos ir Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai. 20 ir daugiau metų direktoriauja šeši vadovai. Tai Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos, Eržvilko gimnazijos, Vytauto Didžiojo, Smalininkų Lidijos Meškaitytės, Vadžgirio ir Viešvilės pagrindinių mokyklų. 10 ir daugiau metų vadovauja septyni vadovai – Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, Naujamiesčio, Klausučių Stasio Santvaro, Raudonės, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų, Jurbarkų darželio-mokyklos ir lopšelio-darželio „Nykštukas“. Tik dviejų mokymo įstaigų direktoriai savo įstaigai vadovauja iki 10 metų. Tai Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės ir Antano Sodeikos meno mokyklų.

Ministerijos pozicija

Kaip informuoja Švietimo ir mokslo ministerija, švietimo įstaigų vadovų kadencijos apribojamos penkerių metų kadencijai, jų veikla vertinama kasmet, o metų veiklos ataskaitos skelbiamos viešai – tokie nauji, skaidrumą skatinantys pokyčiai mokyklų ir kitų švietimo įstaigų vadovų laukia įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisoms. Personalo ištekliams užtikrinti taip pat kuriamas švietimo įstaigų vadovų rezervas. Pasibaigus kadencijai, jis vėl galės dalyvauti viešame konkurse ir pretenduoti dar 5 metams tapti vadovu. Kadencijų skaičius nėra ribojamas. Jeigu vadovas per savo 5 metų kadenciją bus įvertintas gerai ir labai gerai, jo kompetencija nebus vertinama pakartotinai; galės iš karto eiti į antrą etapą – konkursą.

Papildytas Švietimo įstatymas nustato, kad būsimasis ir dirbantis švietimo įstaigos vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Daugiausia pakeitimų numatoma vadovų vertinimo sistemoje: vadovo veikla bus vertinama kasmet. Jo metų veiklos ataskaita bus skelbiama viešai, vadovo rezultatus galės matyti ir apsvarstyti visa bendruomenė, mokyklos taryba ir savivaldybės taryba.

Ši nauja sistema galioja visų švietimo įstaigų, pradedant ikimokyklinėmis, vadovams. Švietimo įstaigų direktorių Lietuvoje yra beveik trys tūkstančiai.

Straipsnis  13 komentarų
Mūsų partneriai