Kaip reikiant kirto. 10 tarybos narių pareiškė nepasitikėjimą mero pavaduotoju S. Lapėnu

   
Straipsnis  13 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kliba ne tik Jurbarko rajono vicemero Sauliaus Lapėno kėdė, bet ir suduotas smūgis jo autoritetui. Dešimties rajono tarybos narių grupė išreiškė nepasitikėjimą rajono mero pavaduotoju S. Lapėnu ir prašo rajono mero teikti tarybai svarstyti  vicemero atstatydinimo klausimą. Dešimties rajono savivaldybės tarybos narių pasirašytas raštas ketvirtadienį, prieš vidurdienį, įteiktas rajono merui.  Nepasitikėjimą S. Lapėnu išreiškė ir atstatydinimo prašo visi liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Remigijus Brazaitis, Liudmila Norkaitienė, Gvidas Byčius, Vidmantas Juzėnas, Stasys Makūnas, valstiečių ir žaliųjų sąjungos, tarybos narių frakcijos atstovas Donatas Jackis, tarybos nariai Kazimieras Šimkus ir Petras Vainauskas bei du „Jaunosios kartos“ atstovai, neseniai pasitraukę iš valdančiosios daugumos Donatas Ramanauskas ir Saulius Meškauskas.

 

 

 

Tarybos nariai rašo, kad stebint vicemero kuruojamas sritis, jie pasigenda konkrečių veiksmų ir rezultatų, nors iki kadencijos pabaigos beliko vos metai.

 

Vicemero kuruojamos sritys - investicijų pritraukimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, turizmas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, investicinių projektų, susijusių su potvark)de išvardytomis sritimis, rengimo, įgyvendinimo ir priežiūros kuravimas.

 

S. Lapėnas buvo žadėjęs didžiulius perversmus investicijų pritraukimo srityje: atnaujinti ir kontroliuoti dar 2012 m. jo paties vadovaujamos, tuometinės Investicijų skatinimo komisijos parengtą "Investicijų pritraukimą į Jurbarko rajono savivaldybę skatinančių priemonių 2012-2020 metų planą" darbo vietoms kurti ne tik Lietuvos bet ir tarptautiniu mastu, surasti investuotojus į pramonės rajoną, padėti verslininkams rasti verslo partnerių užsienyje.

 

Deja, tai tik gražūs lozungai, nebent desperatiški siūlymai savivaldybei už 50 tūkst. eurų nupirkti sklypą "tariamam investuotojui" prie Jurbarko autobusų stoties, perimti (nežinia kuriam tikslui) Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lybiškių geležinkelio stoties patalpas ar atidėti Lauko gatvės dviračių tako investicinio projekto parengimo terminą, kad būtų proga pasigirti, jog kažkas daroma prieš ateinančius rinkimus. Dėl neveikimo (netinkamo veikimo) praktiškai sužlugdytas, jo paties aktyviai remtas, Panemunės pilies "Lynų kelio" projektas.

 

Užuot produktyviai dirbęs, mero pavaduotojas savo tinklaraštyje bando "analizuoti" LLRI parengtą "Lietuvos savivaldybių indeksas 2017", kaltina "buvusiuosius", Lietuvos vyriausybę ir Seimą, tačiau pats pripažįsta, kad Jurbarko r. savivaldybė šiemet užima 44-46 vietas (kartu su Kelmės r. ir Šal│ininkų r. sav.) 54 mažųjų savivaldybių indekse (48 balai iš 100).

 

Minėtame rašte jam prikišama ir tai, kad neatsisakė vicemero posto, nors iš Darbo partijos pasitraukė. Kaip žinia. S. Lapėnas į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą pateko būdamas Darbo partijos rinkiminiame sąraše.

 

S. Lapėnui nuo tarybos narių kliuvo ir dėl jo paskelbtos publikacijos "Kaip aš dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą". Rašte rašoma, kad šioje publikacijoje S. Lapėnas kalbėjo apie Jurbarko savivaldybės nekokybiškai atliktą darbą, kontroliuojant ir partnerio (Nemano) projekto dalies igyvendinimą ir atsiskaitymus ". Taip pat jis teigė, kad "neformalūs pokalbiai su Kaliningrado srities vyriausybės nare Ala Jvanova ir Lietuvos generaliniu konsulu Kaliningrado srityje Olegu Skinderskiu, padidins spaudimą Nemano savivaldybei" ir pan ..."

 

Nepasitikėjimą pareiškę tarybos nariai tvirtina, kad "S. Lapėnas nepateisino lūkečių, savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų (galbūt noro) kuruoti, kontroliuoti (prižiūrėti) jam pavestas veiklos sritis, koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės institucijų veiklos.

 

Nesilaikydamas pasižadėjimo atsisakyti Tarybos nario mandato ir viešai pripažindamas, kad apgaudinėja rinkėjus, menkina Jurbarko rajono piliečių pasitikėjimą politikais. Kaip oficialus asmuo, viešais savo pasisakymais tarptautiniame forume Rusijos Federacijos Respublikoje, diskreditavo (kompromitavo) Jurbarko rajono savivaldybę.“

 

Taip pat nepasitikėjimą pareiškę tarybos nariai įsitikinę, kad „mero pavaduotojas galimai nusižengė šiems, Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytiems, Valstybės politiko elgesio principams: - pagarbos žmogui ir valstybei - laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis;

 

- padorumo - elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui,vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos;

 

- pavyzdingumo - deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažjstamų dorovės, moralės ir etikos normų.“

 

Pagal Tarybos veiklos reglamentą, vicemero atstatydinimo klausimas turi būti svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje arba šaukiamas neeilinis tarybos posėdis.

 

Atnaujinsime.

 

 

Straipsnis  13 komentarų
Mūsų partneriai