Režisierei Danutei Samienei įteikė medalį už tarnystę Lietuvai

   
Straipsnis  1 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Juozo Miltinio dramos teatre ketvirtadienį, kovo 30 dieną, Panevėžyje Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis įteikė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalius „Tarnaukite Lietuvai“ už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Ketvirtadienį atminimo medalis buvo įteiktas ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro vadovei, režisierei Danutei Samienei.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą medaliai įteikti rašytojui Mariui Ivaškevičiui, asociacijos „Talka tėviškei“ pirmininkui Sigitui Marčiukaičiui, Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkei Aistei Petrauskienei, D. Samienei iš Jurbarko.

Kandidatus vertino Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija – komisijos pirmininkas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Stasys Kašauskas, pirmininko pavaduotoja Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė, nariai – Rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Antanas A. Jonynas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė, Joniškėlio miesto bendruomenės pirmininkas Viktoras Stanislovaitis, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkė Žaneta Vaškevičienė.

Komisija slaptu balsavimu renka Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Straipsnis  1 komentarų
Mūsų partneriai