Petras Gervylius prisimena mirusį monsinjorą.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo mūsų kraštiečio bičiulis  0

2014 metų liepos 17 dieną, eidamas 90-uosius metus, Vilniuje po sunkios ligos mirė monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS. Jis gimė 1925 metų sausio 21 d. Kadrėnų kaime, Deltuvos valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Namuose auklėtas katalikiška-patriotine dvasia Alfonsas 1942 metas įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, ten besimokydamas įsitraukė į aktyvią pogrindžio veiklą.
Mūsų partneriai